نود روز نخست یک مدیر

کتاب نود روز نخست یک مدیر

در رابطه با این کتاب:

لهجه: امریکن نمره آدیبل: 4.2 ژانر: کسب وکار کتاب ۹۰ روز نخست یک مدیر ، نقشه راه شما برای پذیرش مسئولیت در ۹۰ روز نخست در یک کار جدید است. چرا به آن نیاز دارید؟ به خاطر این که «انتقال» یک دوره بحرانی محسوب می شود که انحرافات کوچک در اقدامات شما می تواند تاثیرات نامناسبی را در نتایج به دنبال داشته باشد. مدیران صرف نظر از سطح سازمانی، در چند ماه نخست در موقعیت جدید خود بسیار آسیب پذیرترند، زیرا آگاهی دقیقی از چالش هایی که با آنها مواجه خواهند شد و آنچه سبب موفقیت آنان در مواجه با این چالش ها می شود، ندارند. علاوه بر این، آنها هنوز شبکه روابط خود را گسترش نداده اند تا خود را تثبیت کنند. این نقشه راه کمک زیادی به این دست مدیران می کند.

این کتاب شامل 12 فصل زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.