بازمانده روز

مجموعه کتاب های فوق متوسط ، کتاب 1 : بازمانده روز

درباره‌ی این کتاب:

The hero of the novel is a butler Stevens. He has been serving most of his life in the house of the Lord Darlington, and now he is still doing the same work in the same house. But now his boss is a rich man from America, someone Mr. Farraday. The new owner is not like the previous one and his un-British behavior keeps Stevens in constant tension and more exhausting him. After receiving approval for a small vacation, Stevens goes to a meeting with the former housekeeper and his old friend, Miss Kenton. Six days’ journey filled with memories of the past Stevens, working with Lord Darlington. Stevens misses his friend Miss Kenton and hopes that he might be able to convince her to return to her previous work and help him in such difficult time.

این شامل 18 زیر است:

آقای فارادی سرپیشخدمت دارلینگتون هال با پیشنهاد کارفرمای خود تصمیم میگیرد در غیاب کارفرمایش به یک سفر چندروزه برود.

آقای استیون سفر خود را به منطقه وست کانتری برای دیدار دوشیزه کنتون آغاز کرد

دوشیزه کنتون و پدر آقای استیونز به طور هم زمان برای کار به خانه دارلینگتون هال می آیند.

پدر آقای استیونز روی پله ها سقوط می کند و مشکلاتی به وجود می آید.

پیشخدمت پیامی از پدر برای کاردینال جوان درباره پاره ای از مسائل دارد ...

کنفرانس مهمی که لرد دارلینگتون و آقای استیونز منتظرش بودند آغاز شد و در این بین پدر استیونز درگذشت.

استیونز در طی اقامت خود در مهمانسرا راجع به وقایع گذشته و بازگشت دوشیزه کنتون به خانه می اندیشد.

جناب لرد کارکنان یهودی را اخراج می کند چرا که فکر می کند به صلاح دارلینگتون هال است

خدمتکاری که آقای استیونز با اصرار دوشیزه کنتون استخدام کرد با یکی از پیشخدمتان فرار می کند.

استیونز در طی سفرش مجبور به اقامت در یک خانه روستایی در یک روستای دورافتاده می شود.

استیونز خاطرات گذشته را که دلیل فاصله افتادن بین او و دوشیزه کنتون بود مرور می کند

اتفاقات کوچکی که بین استیونز و دوشیزه کنتون رخ میدهد باعث می شود که رابطه دوستانه آنها خدشه دار شود

استیونز شب سخت و خسته کننده ای را در کنا ر خانواده تیلور و دوستانشان گذراند.

استیونس خاطراتش را با جناب لرد در مورد اینکه مردم عادی سزاوار مقام و منزلت نیستند مرور می کرد.

استیونز به کمک آقای دکتر برای ماشین بنزین تهیه کرده و برای ملاقات دوشیزه کنتون به راهش ادامه می دهد.

جناب لرد مهمان های مهمی دارد و مشغول صحبت با آنها در مورد مسائل مهم بین المللی است.

آقای استیونز و خانم بن با یکدیگر را ملاقات کردند و راجع به گذشته و رابطه خانم بن با شوهرش حرف زدند.

سفر آقای استیونز به پایان رسیده و او در کناریک اسکله تصمیمات جدیدی برای باقیمانده عمرش میگیرد.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.