داستان های مجرمانه آمریکایی

مجموعه کتاب های فوق متوسط ، کتاب 18 : داستان های مجرمانه آمریکایی

درباره‌ی این کتاب:

Criminals in the United States of America are much the same as criminals in any other place. They lie, cheat, steal, carry guns, break into houses — and murder people. Sometimes they get caught, sometimes they don't. And some of them have bad dreams for the rest of their lives.

این شامل 7 زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.