عشقی برای زندگی

مجموعه کتاب های فوق متوسط ، کتاب 2 : عشقی برای زندگی

درباره‌ی این کتاب:

Fanella is an attractive woman who wants to become a mother, but doctors say she cannot have children of her own. Her husband Steven supports her, and they decide to adopt. However, at some point Steven leaves Fanella for another young woman who doesn’t want a baby. Fanella shares her story with her best friend Teresa over a cup of tea. Living a happy life with a loving husband, her small son Timothy and a big house, Teresa feels a little ashamed of her fortune when faced with her friend's suffering. She thinks Fanella would make a great mother, even better than she is, since Fanella very often babysits Timothy who calls her his second mother. Teresa wants to help her friend from the bottom of her heart. Three months later, Fanella’s life begins to change...

این شامل 18 زیر است:

فنلا به خانه دوستش ترزا می رود تا با او در مورد به هم خوردن رابطه اش با استیون صحبت کند.

آشنایی با زندگی راد معلم تیموتی که عاشق کارش بود و با همسرش که طراح داخلی بود زندگی می کرد.

ترزا فنلا را برای همکاری با راد معلم جذاب تیموتی معرفی می کند.آنها یکدیگر را ملاقات می کنند.

فنلا از راد خوشش میاید ولی وقتی میفهمد او متاهل است سعی می کند فقط روی فرزندخواندگی تمرکز کند.

آژانس فرزندخواندگی با فنلا تماس میگیرد و موافقت خود را برای درخواست فنلا اعلام میکند.

فنلا با برنامه ریزی ترزا با مرد خوش قیافه ای به نام مایک آشنا می شود.

آشنایی فنلا و مارک

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.