آرامگاه لنین

کتاب آرامگاه لنین

در رابطه با این کتاب:

لهجه: امریکن/ امتیاز: 4.6/ مقبره لنین: آخرین روزهای امپراتوری شوروی کتابی است از نویسنده آمریکایی دیوید رمنیک اغلب به عنوان نمونه ای از روزنامه نگاری جدید ذکر می شود. این کتاب قسمتهای مساوی از تاریخ و روایت شاهدان عینی است که شامل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی است.

این کتاب شامل 36 فصل زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.