جزیره مرجانی

مجموعه کتاب های پیشرفته ، کتاب 2 : جزیره مرجانی

درباره‌ی این کتاب:

Three young Englishmen, 15-year-old Ralph Rover, Jack, who is older than him for three years, and the cheerful 14-year-old Peter, were got on a desert island after their ship was wrecked. They made their life in the spirit of Robinson Crusoe, and despite the typhoons, wild boar attacks and hostile visitors to the island, they lived an almost perfect life. The boys made fire by rubbing two sticks and climb the palm trees for coconuts. The boys were building a boat with sails of copra to get to a nearby island, where Jack won the battle of the leader of the tribe Taror. Then the pirates kidnapped Ralph whose adventures continued in the southern islands.

این شامل 21 زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.