از خوب به عالی

کتاب از خوب به عالی

در رابطه با این کتاب:

لهجه: امریکن نمره: 4.1 از 5 کتاب از خوب به عالی، اثری نوشته ی جیم کالینز است که به توصیف ویژگی های کسب و کارهایی می‌پردازد که توانسته‌اند از یک شرکت خوب به شرکتی عالی تبدیل شوند؛ اگر چه خودِ کالینز هم اذعان دارد که بیشتر شرکت‌ها نمی‌توانند این امر را محقق سازند. پس چگونه می‌توان تعیین کرد که یک شرکت توانسته از خوب به عالی جهش کند؟ کالینز برای جواب به این سوال، تیمی متشکل از بیست و یک محقق را به وجود آورد و به مطالعه و تحلیل مالی شرکت‌ها پرداخت. در میان این شرکت‌ها، آن‌هایی که رشد و موفقیتشان بسیار سریعتر از بازار و شرایط معمول صنایع مختلف بود، در زمره‌ی کسب و کارهایی قرار گرفتند که به اهداف بزرگ و عالی تجاری دست یافته‌اند.

این کتاب شامل 9 فصل زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.