اتحادیه ابلهان

کتاب اتحادیه ابلهان

در رابطه با این کتاب:

A Confederacy of Dunces is a picaresque novel by American novelist John Kennedy Toole which reached publication in 1980, eleven years after Toole's suicide.

این کتاب شامل 14 فصل زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.